Privacybeleid

Privacybeleid

Versie november 2014

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming. Wij beschouwen gegevensbescherming als een klantgericht kwaliteitskenmerk. De bescherming van uw persoonsgegevens en uw individuele rechten is belangrijk voor ons. Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens die worden verzameld tijdens bezoeken aan onze website in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Onze websites bevatten mogelijk koppelingen naar andere websites waarop dit privacybeleid niet van toepassing is.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bewaart onze webserver automatisch technische toegangsinformatie zoals het IP-adres van de computer die de gegevens heeft opgevraagd, de objecten die u bij ons hebt opgevraagd en opgeroepen en de datum en de tijd van het verzoek. Deze gegevens kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. - Wij gebruiken deze technische toegangsinformatie uitsluitend om de aantrekkelijkheid en de bruikbaarheid van onze website te verbeteren en, indien nodig, om technische problemen op onze website in een vroeg stadium te identificeren.

Volgens het principe van de gegevensreductie en gegevenseconomie verzamelen en bewaren we persoonsgegevens alleen als dit absoluut noodzakelijk is voor het door u gewenste doel en als u deze gegevens hebt verschaft. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw aanvraag te verwerken, u toegang tot speciale informatie en aanbiedingen te verschaffen of om u bijzondere diensten aan te bieden.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en bestemming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die op deze pagina over gegevensbescherming vermeld staan. Daarnaast worden persoonsgegevens alleen door ons verzameld, verwerkt of gebruikt als dit na zorgvuldige afweging van alle belangen vereist is om de legitieme zakelijke belangen van Neuland GmbH & Co.KG te beschermen.

We zullen de door u verstrekte persoonsgegevens alleen zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan betrokken dochterondernemingen of zakelijke partners voor zover nodig voor een bestelling, maar niet aan andere derden noch aan commerciële gebruikers verkopen noch hen toelating geven om de gegevens in een andere vorm te gebruiken.

Informatie, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt volgens het toepasselijke recht altijd schriftelijk opvragen welke persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. Wij sturen u dan de relevante informatie. Stuur uw verzoeken naar onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (zie hieronder). Via deze persoon kunt u uw gegevens ook laten corrigeren en verwijderen.

Cookies

Webpagina's gebruiken op verschillende plaatsen zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd en door uw browser worden opgeslagen. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Cookies op uw computer veroorzaken geen schade en bevatten geen virussen.

Google Analytics en Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten die worden aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google tot de laatste drie cijfers gereduceerd zodat een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google onderschrijft de 'US Safe Harbor principles' en is aangemeld bij het 'Safe Harbor'-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere met websiteactiviteit en internetgebruik verbonden diensten te verlenen. Google mag deze informatie ook overdragen aan derden, indien vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Derde partijen, waaronder Google, tonen advertenties op websites op internet. Derde partijen, waaronder Google, maken gebruik van opgeslagen cookies om advertenties op deze website te tonen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt op elk moment met onmiddellijke ingang verzet aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren via de pagina Google-marketing uitschakelen. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies door derde partijen ook uitschakelen via de Deactiveringspagina van netwerkmarketinginitiatieven.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt op elk moment met onmiddellijke ingang verzet aantekenen tegen het verzamelen en opslaan van gegevens. Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u hier . 

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig en informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het e-mailadres of waaruit blijkt dat de eigenaar ermee akkoord gaat om de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en gebruik ervan om de nieuwsbrief te verzenden op elk moment intrekken.

Veiligheid van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens zullen door middel van passende technische en organisatorische middelen worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend bewaakt en verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden.

Meer informatie

Uw mening is belangrijk voor ons. Daarom beantwoorden wij graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt die niet worden beantwoord in deze privacyverklaring of als u meer informatie wenst, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensverwerking.

coseco GmbH
Stephan Hartinger
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking (TÜV)
E-mail:datenschutz@coseco.de

Laatst bekeken
50 jaar Neuland! Voor deze gelegenheid hebben we een cadeautje voor je… elke maand een nieuwe verrassing! Krijg je verjaardag verrassing hier.